Det finns förutsättningar för en åländsk biogasanläggning, Malin Lönnqvist intervjuas
Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten om biogasplanerna
Transmars vice vd, Mats Clemes, om miljöutmaningarna för transportbranschen
Gunnar Westling, landskapsregeringen, om det offentligas tankar på ett biogasverk
Publicerad: tisdag, 25 september, 2018 - 17:23, uppdaterad: torsdag, 27 september, 2018 - 17:25

Det finns förutsättningar för åländsk biogas

Det finns tre biogasanläggningar på Åland redan nu, men de producerar i första hand biogas för egen del och av eget avfall. Det finns förutsättningar för en allmän åländsk anläggning som alla skulle kunna få del av.

Hur skulle åländsk biogas producerad vid en åländsk biogasanläggning kunna användas? Det försöker högskolepraktikant Malin Lönnqvist, som studerar Hållbar energiteknik vid KTH, svara på i sin utredning som blev klar i augusti.

På Åland finns tre befintliga biogasanläggningar, en vid Lotsbroverket, en hos ÅCA och en i Orklas chipsfabrik, som utnyttjar biogasen för interna värmeprocesser eller elproduktion.

Men en anläggning för hela Ålands behov, där man tar tillvara på andra typer avfall, till exempel från jordbruket, saknas.

Efter att har gjort en djupdykning i det här ämnet, så anser Malin Lönnqvist att det finns förutsättningar för en biogasanläggning på Åland.