• Från vänster Liisa Halkosaari, ansvarig för den finlandssvenska tolkutbildningen, Lena Wenman ordförande för Finlandssvenska Teckenspråkiga, Annika Aalto specialsakkunnig för svenska ärenden på Finlands Dövas Förbund samt tolkarna Susanna Bussman-Virta och Gun-Britt Westerlund.
Ann-Christin Karlsson besöker sommarträffen:
Publicerad: fredag, 23 augusti, 2019 - 17:14

Finlandssvenska teckenspråkiga möts på Åland

Finlandssvenska teckenspråkiga har just nu sin sommarträff på Åland. Reporter Ann-Christin Karlsson mötte Liisa Halkosaari, ansvarig för den finlandssvenska tolkutbildningen, Lena Wenman ordförande för Finlandssvenska teckenspråkiga, Annika Aalto specialsakkunnig för svenska ärenden på Finlands Dövas Förbund samt tolkarna Susanna Bussman-Virta och Gun-Britt Westerlund för att höra mer om helgens program.