Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 6 augusti, 2021 - 17:38Uppdaterad: fredag, 6 augusti, 2021 - 17:38
  • "De vidgade befogenheter den finländska staten har utövat under pandemin har inneburit hårda slag mot ålänningarnas plånböcker, rörelsefrihet och näringsfrihet" enligt Axel Jonsson

Finlands påtryckningar på Åland slag mot självstyrelsen

De vidgade befogenheter den finländska staten har utövat under pandemin har inneburit hårda slag mot ålänningarnas plånböcker, rörelsefrihet och näringsfrihet. Det menar juristen Axel Jonsson.

Det har skett på ett sätt som har skadat både tilltron till, och den reella möjligheten att tillämpa, den finländska lagboken på Åland. Det skriver juristen Axel Jonsson, som arbetar som universitetslektor vid Universitetet i Bergen, Norge.

I sin rättsvetenskapliga artikel ”Konsten att olovligen ta makten av en autonomi” som nyligen publicerades i JFT, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, belyser han hur Republiken Finland i samband med hanteringen av coronapandemin vid flera tillfällen underlåtit att respektera den speciella statsrätt som råder på Åland.

Beredskapslagar, behörighetsfördelningar, snårig juridik, ensidig styrning och avsaknad av dialog genomsyrar hans artikel där han lyfter fram exempel på när det i strikt juridisk mening inte har blivit rätt och på vilket sätt som Åland har blivit lidande av det.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »