Publicerad: torsdag, 30 augusti, 2018 - 17:32Uppdaterad: torsdag, 30 augusti, 2018 - 17:33

Finansministern om riksbudgeten

Under torsdagen presenterades huvudpunkterna i den finländska budgeten för nästa år. Frågan är vad den innebär för Åländsk del. 

Med tanke på att det är just de stora dragen som hittills redovisats, detaljerna kommer först senare inför riksdagens behandling, är nyheterna få till antalet. Inkomstskatten sänks något, men ska balanseras mot andra poster och det märks inte nämnvärt i lönekuvertet, det blir ett par hundra euro billigare att köpa bil, och pensionerna korrigeras något.

Finansminister Mats Perämaa är däremot nöjd med en helt annan budgetskrivning.