• Christian Johansson, överläkare på ÅHS
Christian Johansson om barnfetma och motåtgärder
Publicerad: onsdag, 7 augusti, 2019 - 17:44

Fetmaepedemins ökning bland unga kan ha avstannat

20 procent av alla åländska barn är överviktiga. Det slår Institutet för hälsa och välfärd, THL, fast i sin senaste rapport. Rapporten är uppdelad kommunvis, och variationerna på Åland är stora. Pojkar är dessutom generellt mer överviktiga än flickor i samma ålder.

Eftersom övervikt i vuxen ålder har starka kopplingar till övervikt som barn är rapportens resultat nedslående, men samtidigt har ökningstakten avstannat.

Det menar Christian Johansson, överläkare vid ÅHS, som intervjuades i Åland idag.