Publicerad: onsdag, 19 mars, 2014 - 11:22Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:25

Fartygens undervattensljud ska sänkas

Sjöfarten står inför stora förändringar sedan den internationella sjöfartsorganisationen IMO kommit med förslag om att fartygens undervattensbuller ska sänkas med 10 decibel på 30 år. Målsättningen med bullersänkningen är att skydda de havslevande djuren framförallt sälar och valar till vilka även tumlarna som finns i Östersjön räknas. Men faktum är att man fortfarande inte vet hur dagens bullernivå påverkar naturen. Vi hör Bernt Bergman expert hos Finlands Rederiförening.