Publicerad: fredag, 30 september, 2016 - 09:53Uppdaterad: fredag, 30 september, 2016 - 13:13
  • Hannah Lundberg tycker att samarbetet med Pixnekliniken har fungerat väldigt bra. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Färre kan få missbrukarvård

- Det blir ett jättejobb att försöka hitta en lika bra samarbetspartner. Hannah Lundberg på beroendeenheten i Mariehamn hade in i det längsta hoppats att Pixnekliniken skulle bli kvar.

Hur ska den åländska missbrukarvården se ut i framtiden? Vilka nya samarbetsparners kan man hitta efter att det står klart att Pixnekliniken i Malax, dit åländska kommuner skickat en hel del klienter genom åren, stänger vid årsskiftet? Det här är frågor som kommunerna nu måste reda ut.
- Det är några klienter som har varit hit och är både arga och oroliga över att kliniken ska stänga. Det säger Hannah Lundberg som är verksamhetsledare för beroendeenheten i Mariehamnn. Hon tycker också att det är trist att Pixne nu slår igen sina dörrar och känner viss oro för att klienter ska falla mellan stolarna.