Publicerad: måndag, 25 november, 2019 - 17:48Uppdaterad: måndag, 25 november, 2019 - 18:33
  • Sven Schauman

Färre ickeålänningar studerar på Åland

ÅSUB presenterade nyligen en rapport som visade att antalet studerande med annan hemort än Åland minskar på Högskolan.

År 2012 uppgick antalet studerande som inte hade Åland som hemort till nästan 250, nu är samma siffra nere på 170. Det här innebär att totalt 36 % av studerandena är födda utanför Åland, är det en tillräckligt bra siffra? Vi hör Högskolan på Ålands vicerektor Sven Schauman.