Publicerad: onsdag, 15 november, 2017 - 16:30
  • Ett steg in till att bli familjehem kan vara att börja som stödfamilj säger Körkkö.

Familjehem - ett uppdrag som ger mer än vad det tar

Det ger mer än vad det tar, säger Pauliina Körkkö som varit familjehem sedan 2010.

Igår kunde man höra här i Ålands radio att Janina Björni från Rädda Barnen säger att det råder stor brist på stödfamiljer och personer, och även på familjehem.

Pauliina Körkkös familj har fungerat som familjehem sedan 2010, och hon säger att det är otroligt givande. Det finns svårigheter och det kan vara utmanande, men det ger mycket mer än vad det tar säger Pauliina Körkkö. Familjen började som stödfamilj 2010, och efter ungefär ett halvår fick de sitt första familjhemsuppdrag.