Publicerad: torsdag, 21 mars, 2019 - 17:32

Få hatbrott anmäls

80 procent av hatbrotten i Finland anmäls aldig till polisen, så mörkertalet är stort.  Det säger religionsvetaren Malin Fredriksson som forskar om hur uppfattningar om rasism och främlinsfientlighet samt synen på etnicitet och religion formar tolkningen av hatbrottsfall.

   -Att så få fall anmäls kan bero på att offren inte ser det inträffsde som ett hatbrott, eller för att de inte känner till att det finns något som heter hatbrott, säger Malin Fredriksson.