Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 september, 2017 - 15:48Uppdaterad: onsdag, 27 september, 2017 - 09:28
  • Leif Andersson är byggnadsinspektör i Mariehamn. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Få har koll på radon på Åland

Kunskapen om den cancerframkallande gasen radon och dess skadeverkningar verkar överlag dålig på Åland.

Om man har frågor om radon är man hänvisad till Strålsäkerhetscentralen Stuk i riket. I till exempel Storgärdan i södra Mariehamn har den uppmätta radonhalten överstigit 300 Bq i inomhusluften, gränsvärdet för nya bostäder är 200 Bq. Ställs det några krav om att exempelvis nybyggda hus ska vara radonsäkra vid tex inspektion av nya hus? Vi ställde frågan till byggnadsinspektören i Mariehamn, Leif Andersson.

Herbert Lindén är byggnadsingenjör vid Myresjöhus och har sålt hus i 35 år. Enligt honom är det inte speciellt vanligt att kunderna ställer frågor om radonhalter och radonmätningar i samband med nybyggen. Att radonhalterna är hyfsat kartlagda i Mariehamn men att det är större ovisshet på landsbygden håller både han opch byggnadsingejör Kaj Granholm vid Norahus med om. Frågor om radon kommer upp nu och då menar Kaj Granholm, men på det stora hela har kunderna ganska lite kunskap och efterfrågar sällan radonsäkra lösningar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »