Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 17:55Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 17:55
  • Från att ha varit en dominerande folkgrupp i norra Indien levde romerna i samhällets utkanter i Europa i tusen år. Här August von Pettenkofens "Zigeunerkinder" ("zigenarbarn") som hänger i Eremitaget i S:t Petersburg.

Få firar romska dagen

Den enda organisation som på heltid bryr sig om hur arbetslösa romer har det på Åland firar inte den internationella dagen för romer i någon större utsträckning. De har nämligen pandemistängt.

Samtidigt har läget för romer på Åland blivit bättre. Det säger Olimpia Cocan, som normalt chefar över Emmaus "jobbpool" - ett initiativ för att förmedla tillfälliga jobb för nyanlända på Åland. Det är den organisation som gjort mest för de romer som annars hade legat i riskzonen för att tigga ihop sin utkomst. Men nu under pandemin ligger verksamheten nere. Trots det svåra pandemiläget i världen är det, såvitt hon vet, bara ett par romer som livnär sig på att tigga på Åland just nu.

Rumänien är ett av två länder i Europa med en stor andel människor som identifierar sig som romer. Det är också ett land som gjort sig känt för att inte göra särskilt mycket för sin minoritetsbefolkning. Men även där har förbättringar skett, menar Cocan.

"Romernas internationella dag" är romernas nationaldag efter den första romska världskongressen 1971 där man enades om en nationalsång och en flagga. Samtidigt bytte man namn från Internationella Zigenarkommittén till International Romani Union, och man antog sina första stadgar för de många medlemsorganisationer som ingår i paraplyorganisationen. Åland idag uppmärksammade dagen genom att samtala med Olimpia Cocan om vilka förutsättningar som påverkar de åländska romerna.

Fotnot: Romer har levt i Europa sedan 1000-talet E Kr. Modern genteknik visar att folkgruppen, som tros ha varit ett krigarfolk, utvandrade längs sidenvägen (Afghanistan-Iran-Turkiet och vidare in i Europa) på flykt undan den muslimska ockupationen av norra Indien. Efter en tid som legosoldater i östra Europa förlorades de militära kunskaperna i historiens dimmor och man spreds sakta över hela kontinenten. Enligt IRU identifierar sig upp emot 20 miljoner människor som romani i världen. Någon officiell historieskrivning finns inte, och mycket av folkgruppens historia är okänt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »