Publicerad: torsdag, 12 januari, 2017 - 16:42
  • Henrik Karlsson är glad över donationen på 6000 euro till Albanus ersättare Emelia. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Sjöfartsmuseets chef Hanna Hagmark-Cooper tog emot en donation på 150.000 euro av Sjömanshemsföreningens ordförande Anders Nordlund. Foto: Tomas Tornefjell.

Donation till sjöfartsmuseet

Ålands sjöfartsmuseum har fått en donation på 150 000 euro av Sjömanshems-föreningen i Mariehamn.
Föreningen, som grundades år 1884, ska nu avvecklas och de medel som finns kvar ska även gå till projektet Emelia och Ålands sjödagar samt till en stipendiefond för sjöfartsskolorna i Mariehamn. Det säger ordförande Anders Nordlund.