Publicerad: torsdag, 27 oktober, 2016 - 16:23
  • Eva Ekström Andersen

Digitala enheters användning

Ålands landskapsregering vill att alla elever och studerande ska ha en likvärdig digital kompetens. Därför har man nu tagit fram rekommendationer kring hur surfplattor, bärbara datorer och andra digitala enheter ska användas inom skolvärlden. Landskapsregeringen vill bland annat att skolorna ska anta gemensamma grundläggande regler för hur digitala enheter ska användas.

Eva Ekström Andersen, som är rektor för Övernäs skola i Mariehamn, säger att man ännu inte har några sådana regler på papper, men att det finns en genomtänkt strategi för hur digitala enheter används i undervisningen.