Publicerad: fredag, 20 januari, 2017 - 16:18Uppdaterad: fredag, 20 januari, 2017 - 17:49
  • Foto: Ida Jansson.

Dialogseminarium 2017

För sjätte året i rad ordnar Landskapsregeringens utbildningsavdelning ett Dialog-seminarium för undervisningssektorn.

-Syftet med seminariet, som främst riktar sig till grundskolornas lärare, är att inspirera och stöda digitaliseringen i skolorna. Det säger avdelningschef Rainer Juslin.