Publicerad: fredag, 7 februari, 2014 - 11:02Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:39

Delade åsikter om social reform

I maj i fjol presenterade arbetsgruppen för samordning av social service – den s.k. Susannegruppen sin slutrapport. En rapport som bland annat innehåller ett förslag om en ny myndighet ”kommunernas socialtjänst” som ska ha till uppgift att sköta all socialvård i landskapet förutom barn- och äldreomsorgen. Alla köper dock inte Susanne-gruppens förslag förbehållslöst och frågan diskuterades därför i Åland idag.

Medverkade gjorde Susannegruppens ordförande Barbro Sundback, socialdemokraterna, vice ordförande i arbetsgruppen Runar Karlsson, centern och kansliminister Wille Valve, moderat samling. Programledare: Hasse Persson-Bru.