Publicerad: måndag, 1 oktober, 2018 - 17:24
  • Sirkka Wegelius, Rauli Lehtinen och Peter Enberg

DEBATT: Vad göra åt parkeringsnormen?

De allra flesta kommuner öster och väster om oss har en parkeringsnorm, ett uttalat krav om hur många parkeringsplatser det måste byggas i förhållande till lägenheter, butiker och kontorsfastigheter. Men de förändras, blir mer flexibla och tar in allt mer kollektiva färdmedel i beräkningarna.

Parkeringsnormen ser olika ut på olika ställen. I Stockholm ligger den på 1,0, men det finns undantag. Nya bostadsområdet Hammarby sjöstad har en norm på 0,7 bilplatser per lägenhet. I Jakobstad är den också 1,0, men i Esbo är den 0,5.

Vad beror de olika värdena på, och hur kan parkeringsnormen förnyas för att få ett livligare Mariehamn? Åland idags debatt gästades av stadsfullmäktigeledamoten Rauli Lehtinen, stadsarkitekten Sirkka Wegelius och Peter Enberg som är ordförande i branschföreningen City Mariehamn.