• "Central Baltic" är ett EU-program inom ramen för "interreg".
Nya Central Baltig-projekt godkändes
Kommittén för Central Baltic träffades på Åland
Publicerad: onsdag, 6 mars, 2019 - 17:29

Central Baltic på Åland godkände nya projekt

Styrkommittén för EU:s Interreg-program Central Baltic godkände idag finansierigen för 16 nya projektansökningar.

Projekten ska bidra till hållbar regional utveckling i Estland, Finland med Åland, Lettland och Sverige. Bland de 37 ansökningarna fanns två projekt med åländskt deltagande, varav ett godkändes. Linnea Johansson, chef för landskapets näringsavdelning och medlem i styrkommittén berättar om det godkända projektet Archipelago Access.

EU:s interreg-program Central Baltic har haft 115 miljoner att fördela till projekt under programperioden 2014-202. Nu har projektet fått ytterligare 10 miljoner, vilket gör att det kommer att bli ännu en femte och sista utlysning hösten 2019.
Styrkommittén som består av 22 ledande tjänstemän eller politiker från regionerna träffades idag på Åland för att fatta beslut om kommande projekt, men även få tillfälle att besöka de många projekt som redan pågår på Åland. Vi hör Filip Reinhag från Region Gotland och Gustaf Hemming från Region Stockholm om besöken som bland annat innefattade stadsodlingen vid Emmaus Returcafé och olika gästhamnsprojekt.