Johanna Welander intervjuas av Eva Ringblom-Fonsell.
Publicerad: måndag, 21 november, 2016 - 16:38

Brist på skolpsykologer igen

Efter att det under en period varit något bättre ställt med tillgången på skolpsykologer på Åland, råder nu åter igen brist på dem. Åtminstone tre till fyra skolpsykologtjänster borde tillsättas, berättar Mathias Eriksson som är skoldirektör inom Södra Ålands högstadiedistrikt. Johanna Welander jobbar för närvarande som ensam skolpsykolog inom just samma distrikt och att köerna inte är länge än vad de är idag, beror mycket på att hon jobbar övertid.