• Tom Bengtsson längst till vänster. Arkivbild.
Tom Bengtsson:
Publicerad: torsdag, 23 januari, 2020 - 16:30, uppdaterad: torsdag, 23 januari, 2020 - 16:30

Bredbandshastigheterna i den åländska skärgården

Svenska Yle rapporterar om att bredbandshastigheterna i de åländska skärgårdskommunerna är bland de lägsta i hela Finland.

Själva datan kommer ifrån en stor finländsk mätsajt, Netradar. Ett vanligt beteende när man stöter på långa laddningstider i sin telefon är att kolla hastigheten mot en mätsajt. Sitter man då i en hytt ombord på en båt omgiven av ett stålskrov, några kilometer ut på havet men inom, säg, Kökars kommungränser så blir mätdatan en del av kommunens bredbandsbetyd. Det här är en delförklaring, det noterar också Yle. Men är det hela sanningen?

Tom Bengtsson är tillförordnad vd på Ålcom, och vi ska höra hur han bemöter Yles hastighetskritik.