Publicerad: måndag, 4 november, 2019 - 17:19Uppdaterad: måndag, 4 november, 2019 - 17:19
  • Paulina Körkkö och Johanna Björkvall

Björkkö inte förfördelat

I mars skickade det privata vårdbolaget Björkkö en skrivelse till landskapsregeringen. Deras farhåga var att Folkhälsan fick del av Paf-medel, allmänna medel som i sin tur användes för att konkurrera med Björkkö.

Men så är det inte. Det hävdas i landskapsregeringens svar, som nu kommit. Folkhälsan tar visserligen emot allmänna medel, men de pengarna går till allmännyttiga ändamål där det inte finns någon konkurrens, och där kommunerna ändå inte har något verksamhetsansvar.