Publicerad: tisdag, 27 juni, 2017 - 17:16Uppdaterad: tisdag, 27 juni, 2017 - 17:38
  • Biträdande myndighetschef Yvonne Aspholm vid Ams menar att i vissa branscher finns det inte lämpliga arbetssökande. Foto:
  • Anders Ekström vid Ålands näringsliv menar att det är en utmaning att rekrytera personal. Arkivfoto.

Arbetskraft utifrån behövs

Det åländska näringslivet mår väldigt bra säger Anders Ekström vid Ålands näringsliv med anledning av Åsubs arbetsmarknadsbarometer.

Det är en utmaning att rekrytera personal till näringslivet på grund av den låga arbetslösheten på Åland och rekryteringen blir en stor fråga det kommande året. Därför ska föreningen satsa på aktiviteter för att förnya sättet att rekrytera på.

En viktig del är också inflyttning.

- Men de flesta som flyttar hit har kanske redan jobb, säger Anders Ekström.

Biträdande myndighetschef Yvonne Aspholm vid Ams säger att det finns branscher där det inte finns lämpliga arbetssökande.

- Det behövs inflyttning eftersom matchningen inte fungerar, de personer som finns matchar kanske inte till de kunskaper och utbildningar som de lediga platserna kräver.