• Transportstyrelsens rapport är så censurerad att den inte går att dra några slutsatser om. FOTO: Felix Quarnström
Skarp kritik mot arbetsförhållandena ombord på Cinderella, del 1/2 (från Åland idag)
Skarp kritik mot arbetsförhållandena ombord på Cinderella, del 2/2 (från Åland idag)
Publicerad: fredag, 22 februari, 2019 - 17:26

Arbetsförhållandena på Cinderella får skarp kritik i Sverige

Transportstyrelsen i Sverige riktar skarp kritik mot arbetsförhållandena ombord på Viking Lines fartyg Cinderella. Det kunde Ålandstidningen rapportera redan i början av februari. Nu säger ombudsmannen för Seko Sjöfolk, ombordanställdas fackförening i Sverige, att situationen på Cinderella inte är unik.

Service och Kommunikationsfackets avdelning för sjöfolk säger att man i flera år påtalat brister i arbetsmiljön på Viking Line Cinderella, i linje med den rapport som Transportstyrelsen nyligen utfärdade.

Oskar Lindskog, ombudsman för Seko sjöfolk, uppfattar inte att arbetsförhållandena skiljer sig nämnvärt på någon av de motsvarande Östersjöfärjorna. Däremot är Viking Line det enda rederi som haft synpunkter på Sekos arbete med att demokratisera valen av skyddsombud, något som enligt Lindskog påverkar skyddsombudets juridiska status.