Publicerad: måndag, 5 december, 2016 - 17:28Uppdaterad: onsdag, 7 december, 2016 - 08:21
  • Infektionsläkaren Marika Nordberg, foto Tomas Tornefjell.

Antibiotikaresistenta bakterier

Allt fler tar antibiotika mot olika sjukdomar och det ökar riken för att bakterierna ska bli resistenta. Antibiotika används mot bakterieinfektioner som halsfluss, lunginflammation och urinvägsinfektion. Men medlet har ingen effekt mot förkylningar, vilket många tror.

-Att antibiotika är receptfritt i många länder är en bidragande orsak till att bakterier blir resistenta. Det säger Marika Nordberg som är infektionsläkare vid ÅHS.