Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 december, 2016 - 17:28Uppdaterad: onsdag, 7 december, 2016 - 08:21
  • Infektionsläkaren Marika Nordberg, foto Tomas Tornefjell.

Antibiotikaresistenta bakterier

Allt fler tar antibiotika mot olika sjukdomar och det ökar riken för att bakterierna ska bli resistenta. Antibiotika används mot bakterieinfektioner som halsfluss, lunginflammation och urinvägsinfektion. Men medlet har ingen effekt mot förkylningar, vilket många tror.

-Att antibiotika är receptfritt i många länder är en bidragande orsak till att bakterier blir resistenta. Det säger Marika Nordberg som är infektionsläkare vid ÅHS.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »