Publicerad: måndag, 20 april, 2015 - 15:59Uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:22

Allt fler elever behöver särskilt stöd

Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar, och trenden syns både öster och väster om Åland. I Godby högstadieskola har man nyligen beviljats medel till ytterligare en tjänst som specialpedagog från och med hösten; detta efter att en undersökning genomförd i GHS visade att 12 % av eleverna upplevde att de inte fick den hjälp de behöver. Mats Fors är rektor:

Reporter: Liv Örneryd