Publicerad: måndag, 14 maj, 2018 - 16:50Uppdaterad: måndag, 14 maj, 2018 - 16:51
  • Jonas Karlsson och Pia Sjöberg från museibyrån Foto: Nina Smeds

Allt du velat veta om Godby hotell men aldrig vågat fråga om

Epoken Godby hotell, a k a Godby Sjukhus, är över. Mycket lite återstår av den en gång så stolta byggnaden. Vi berättar historien om vad som varit.

Det är Åland idags flygande reporter Nina Smeds, tillsammans med Jonas Karlsson och Pia Sjöberg från landskapets museibyrå, som på plats vid ruinen i Godby tar oss tillbaka genom byggnadens historia.