Publicerad: torsdag, 25 januari, 2018 - 17:54
  • Katarina Donning, vd Ålands digitala agenda, Åda

Åländska e-tjänster in i finskt datalager

Ålands digitala agenda och befolkningsregistercentralen infogar de åländska elektroniska tjänsterna i riksdatabasen KaPA.

Ålands landskapsregering har tillsammans med kommunerna, Åda Ab och Befolkningsregistercentralen (BRC) startat projektet Å-KaPA, som innebär att alla de offentliga åländska tjänsterna ingår i offentliga Finlands gemensamma servicedatalager.

-Tidigare behövde du som medborgare först veta vem som tillhandahåller den tjänst du söker och sedan ta reda på var du kan tänkas hitta informationen. Nu finns det en portal som tar fram detta åt dig, på ett enkelt och smidigt sätt. Det säger Katarina Donning, vd för Åda Ab som driver projektet.

Reds anm: "KaPA" är en förkortning av finskans "Kansallisen palveluarkkitehtuurin viestintäkanava". Hade förkortningen byggt på svenska hade den kanske blivit "KoNase" i stället, för "Kommunikationskanal för Nationell Servicearkitektur", som dess svenska namn är. Men i det offentliga samtalet är det den finska förkortningen som blivit norm.