• Borgenförsäkran för ¨åländska jordbrukares likviditetslån "ett dödläge", enligt Henrik Lindström. Foto: Totte Vesterlund.
Henry Lindström intervjuades av Felix Quarnström.
Publicerad: tisdag, 1 augusti, 2017 - 14:50, uppdaterad: fredag, 4 augusti, 2017 - 08:00

Ålands behörighet att erbjuda jordbrukare likviditetslån

Högsta domstolen har avgjort att den borgenförsäkran som skulle tillåta åländska bönder att söka likviditetslån för sina verksamheter är något som faller inom landskapets Ålands behörighet, och inte inom rikets.

Sådana pengar finns inte i Ålands budget för 2017, och många åländska gårdar är inte tillräckligt stora för att fungera som säkerhet i dylika lån. Landskapsregeringen har hittills valt att inte diskutera frågan i samband med tilläggsbudgeten, eftersom man avvaktat domstolens beslut. Nästa debatt om tilläggsbudgeten hålls i September, men enligt Ålands Producentförbunds VD, Henry Lindström, skulle inte heller lånen vara någon långsiktig lösning.