• Bistra miner. Socialminister Wille Valve och lantrådet Katrin Sjögren är bägge oroade över Finlands försök att helt kringgå Åland.
Debatt i Åland idag-studion med socialminister Wille Valve och lantrådet Katrin Sjögren
Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, menar att det aktuella lagförslaget kommer att stoppas i grundlagsutskottet
Publicerad: torsdag, 29 november, 2018 - 17:25, uppdaterad: torsdag, 29 november, 2018 - 17:27

Åland ropar men ingen svarar

Trots att landskapsregeringen vid upprepade tillfällen försökt tala om för regering och ministerier i Helsingfors att de måste ta hänsyn till Åland, eller åtminstone till självstyrelselagen som ju har karaktären av en grundlag. Till ingen nytta, tycks det. Det framgår av ett utlåtande kring en föreslagen lagproposition.

Den 19 november, det vill säga i förra veckan, kom en proposition - ett lagförslag - från Social- och hälsovårdsministeriet som man ville ha landskapsregeringens utlåtande kring. Det handlar om att i praktiken avskaffa FPA, och likställa privat vård med offentlig, något som ska finansieras med statliga bidrag till de nya vårdlandskapen.

Det handlar förstås om Sotereformen och dess effekter. Men Åland får inga nya bidrag och Åland har redan ett fungerande system anpassat till vår befolkningsstorlek. Men Folkpensionsanstalten är en central kugge i det systemet, och försvinner FPA kan vi inte längre administrera socialförsäkringen på Åland.

En enorm reform, med andra ord. Så stor att den påverkar självstyrelsens själva fundament - förmågan att erbjuda social service till ålänningarna. För att svara på utlåtandet fick Åland - en vecka på sig. I går skickades det till ministeriet, och innehåller de kanske skarpaste skrivningarna någonsin mellan Åland och riket.

"Utkastet förefaller i det närmaste helt ignorera konsekvenser och effekter för befolkningen på Åland", står det.

Eller:

"En vecka är en oacceptabelt kort tid och därtill kortare tid än finskspråkiga remissinstanser har haft för att ge yttrande"

Och:

"Landskapsregeringen ser allvarligt på det uppkomna läget och emotser en förnyad beredning"

Samtidigt har man egentligen inga förhoppningar om att ministeriet ska göra om beredningen. Tidsgränsen för svar är nämligen satt så att ministeriet inte hinner ta till sig innehållet i det åländska svaret innan propositionen ska lämnas till riksdagen.

I Åland idags studio förklarade socialminister Wille Valve och lantrådet Katrin Sjögren landskapsregeringens syn på de senaste dagarnas händelser.