• Katrin Sjögren. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Katrin Sjögren intervjuas av Bengt Hannus
Publicerad: torsdag, 20 april, 2017 - 17:31

Åland hört i grundlagsutskottet

Landskapsregeringen hördes i dag av riksdagens grundlagsutskott som behandlar förslaget till lagstiftning om den så kallade Sotereformen. Reformen berör ju i sig inte Åland men kan få konsekvenser för självstyrelsesystemet om den godkänns helt enligt riksregeringens proposition.

Från åländsk sida påpekas bland annat att finansieringen av reformen påverkar självstyrelsesystemet vilket förutsätter en ändring av självstyrelselagen.

Vi ringde upp lantrådet Katrin Sjögren efter mötet med grundlagsutskottet.