Publicerad: tisdag, 6 augusti, 2019 - 17:27
  • Erik Hemming

74 procent klarar svenska "hjälpligt"

Att 5,2 procent av Finlands befolkning har svenska som modersmål är välkänt. Men hur många klarar sig i alla fall hjälpligt på svenska i Finland? Fler än man kanske tror.

Yle bad ett analysföretag mäta svenskspråkigheten i landet med hjälp av ett statistiskt säkerställt antal enkäter. Respondenterna fick själva skatta sina svenskakunskaper i sex kategorier: Modersmålstalare, utmärkta kunskaper, goda kunskaper, nöjaktiga kunskaper, hjälpliga kunskaper och "kan inte svenska". Resultatet blev att 74 procent svarade att de kunde prata svenska hjälpligt eller bättre.

Men språkkunskaper är ett komplicerat och politiserat område. Man kan tycka att man kan ett språk hjälpligt i teorin, men utan övning blir det svårt när det gäller. Och med viss politisk färg, eller viss hemort kan det kännas bättre att kryssa i "kan inte svenska" bara för sakens skull, även om man kanske skulle klara av enklare samtal.

För att nyansera bilden ringde vi upp Erik Hemming, språklärare på Högskolan på Åland.