Åland idag

Åland idag är ett aktuellt program med fördjupad journalistik som vidareutvecklar nyheterna i Ålandsnytt. Vi sänder debatter, utfrågningar och direktrapporter från aktuella händelser runt om på Åland.

Åland idag sänds varje vardag klockan 15.00 - 17.00 i Ålands Radio

Stadsdirektören bemöter revisionskritik

Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen om revisorskritiken
Åland idag
I den senaste revisionsrapporten till Mariehamns stad för revisorn Andreas Holmgård fram kritik mot stadens juristupphandlingar, som blir så dyra att de motsvarar en fast juristtjänst. Men en lösning är på gång, enligt stadsdirektör Barbara Heinonen.

Jimmy skrev ut ett nytt kranium på en 3D-skrivare

Jimmy Sundblom om den omtalade operationen
Åland idag
Läkarvetenskapen har en bit kvar till utskrivna njurar och lungor, men vi kan skapa näsor och öron utanför kroppen. Och skallben, visar det sig. Åländske läkaren Jimmy Sundblom bytte ut två tredjedelar av ett skadat skallben med en utskriven kopia inför en banbrytande operation.

Tidigare ministrar till angrepp på kommunreformen

Diskussionen om kommunreformen
Åland idag
Tidigare ministrarna Harriet Lindeman och Jörgen Strand riktar kritik mot kommunsammanslagningen, delvis med ett argument de lånat från Centern: De är emot "tvingande lagstiftning".

Med hallongrottor i fokus

Sandra Dahlén om slidsex
Åland idag
"Hallongrottan, en bok om slidsex" står som mall när just det kvinnliga könsorganet står i fokus hos ABF Åland i kväll, onsdag. Föreläsare är sexualupplysaren Sandra Dahlén, som gästade Åland Idag.

Hoten mot den nordiska modellen

Jesper Bengtsson är chefredaktör för tidningen Tiden.
Åland idag
Den nordiska modellen för arbetsmarknaden utmanas av samhällsutvecklingen. Den förändrade arbetsmarknaden och digitaliseringen är två faktorer som föreläsaren, journalisten och författaren Jesper Bengtsson tar upp i sin föreläsening i lagtinget, Marhällan ikväll klockan 18.00.

Oklart samband mellan catch-and-release och tumörer

Charlotte Axén är biträdande statsveterniär vid SVA.
Åland idag
Finns det ett samband mellan fångade och återutsläppta gäddor och de tumörer som dessa rovfiskar drabbas av? Vi ställde frågan till Charlotte Axén vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige

ÅSUB vill veta vem vi litar på

Katarina Fellman och Petra Granholm berättar om tillitsenkäten
Åland idag
Just nu genomför ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå, en tillitsenkät, en undersökning för att se hur mycket vi litar på myndigheter, media och även varandra.

Nya självstyrelselagen: Ett steg framåt eller ett fall bakåt? (del 2)

Självstyrelselagsförslagsrapportdebatt med Axel Jonsson, Ålands Framtid, samt Johan Ehn, Moderat samling
Åland idag
I Åland idag debatterades rapporten kring förslaget om ny självstyrelselag. Den innehåller få förändringar jämfört med nuvarande självstyrelselag, och med stora oklarheter kring klumpsumman som Finland vill minska och Åland höja, samt kring behörighetsöverföringar mellan Åland och Finland.

Ingen ökning av ärekränkningar

Polismästare Maria Hoikkala om kränkningar på nätet
Landskapsåklagare Peter Rikberg om åtal för ärekränkning
Åland idag
Ett hårdare debattklimat, ökad polarisering, företeelser som "alternativ höger" och sajter som namnger människor som förekommer i tingsrätten har inte lett till fler anmälningar. Det säger polisen.

Sidor