Åland idag

Viktigast på Ålandsagendan i riksdagen

Mats Löfström om vårens utmaningar del 1 (2)
Mats Löfström om vårens utmaningar del 2 (2)
Åland idag
Nästa gång riksdagen samlas till plenum är den 4 februari. Vilka frågor kommer då att vara på agendan och vilka är särskilt intressanta för Ålands del?

Panelen i Ålands radio

Åland idag
Hur ser egentligen dammodet ut år 2040, och borde vi (eller Australien kanske snarare) införa skyddsjakt på alla fåglar som släpper ned brinnande pinnar i skogen? Och autonoma båtar och lätthackade system, är det en bra blandning?

Tror på stabil fastighetsmarknad under 2020

Fastighetsmarknaden 2020
Åland idag
Det blir inga stora fluktuationer av fastighetspriser under 2020. Det tror i alla fall inte Lyyski Fastigheter eller Fastighetskonsult.

Färre döper sina barn

Mari Puska om den minskade mängden dop inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Åland idag
Antalet barn som döps i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland minskar. Statistik från Befolkningsregistercentralen visar att ifjol döptes ungefär tre av fem barn i landet.

Saltvik testpilot för hållbara livsmedelssystem

Patricia Wiklund, vd Invenire Ab
Åland idag
Hållbara och cirkulära livsmedelsssystem kommer Saltvik att vara testpilot för. Projektet heter Hungry for Saltvik och finansieras till största delen av miljöministeriet.

Funktionshindersrådet uppmaning till LR

Nina Lindfors:
Åland idag
Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland berättade i ett pressmeddelande i förra veckan att de ser fyra områden som regeringen behöver sätta ett större fokus på under deras mandatperiod. Diskrimineringslag, tillgänglighetscertifiering, utvidgade valmöjligheter för ungdomar gällade specialgymnasieskola och att hjälpa unga med övergången från studier till arbetsliv.

Demensföreningen positivt inställda till åtgärdsplanen

Fia Hagelberg, verksamhetsledare för demensföreningen (från Åland idag)
Åland idag
En kommitté som tillsattes för ett år sen har haft i uppdrag att under 2019 kartlägga demensvården inom Mariehamns stad. Fia Hagelberg, verksamhetsledare för demensföreningen ger sin syn på den tilltänkta åtgärdsplanen.

Lillbolstad stopp under studieresa

Direktsändning från busstudierna med Kjell Brändström
Åland idag
En buss fylld av politiker åkte under fredagen runt på Åland för att träffa företag verksamma inom lantbruk och livsmedelsproduktion - som totalt sett står för hälften av Ålands BNP. Åland idag fick stopp på bussen i Lillbolstad.

Sidor