• Sauli Niinistö. Pressbild
Publicerad: torsdag, 18 januari, 2018 - 11:41, uppdaterad: tisdag, 23 januari, 2018 - 08:27

Sauli Niinistö

Nummer: 8

Representerar: Valmansförening B

Ålder: 69 år

Kommer från: Esbo

Utbildning: Jurist

Sittande president Sauli Niinistö var riksdagsledamot 1987 - 2003 samt 2007 - 2011. Han var justitieminister 1995-1996 och finansminister 1996 - 2003. Han var samlingspartiets ordförande 1994 - 2001. Han slutade tvåa i presidentvalets andra omgång 2006 och vann presidentvalet 2012.

I sitt valprogram lyfter Sauli Niinistö världsläget och fredsarbete och betonar Finland som en bro mellan öst och väst. Även klimatförändringen är en hjärtefråga. I Natofrågan har Sauli Niinistö inte tagit ställning.

Sauli Niinistö talar svenska och har  förespråkat Finlands tvåspråkighet. Han är för att bevara den obligatoriska undervisningen i svenska och talar i flera intervjuer han gett i sin kampanj om att det nordiska samarbetet blir allt viktigare.

Som president har Niinistö betonat Ålands särställning som ett demilitariserat och neutraliserat område.

I sin kampanj har Sauli Niinistö inte tid att göra en intevju med Ålands Radio men besvarar frågor på mail via sin kampanjstab.

 

Vad är ditt viktigaste budskap som presidentkandidat?

Jag har pratat om betydelsen av fred och stabilitet kring tre huvudteman: krigsfred, samhällsfred och naturfred. Dessa utgör grunden till ett lyckligt liv.

Finland behövs inom fredsarbete och inom utrikespolitiken är Finland större än sin yta. Vi har öppna kontakter till alla maktpolitikens center från Peking till Moskva och Washington.

Enligt undersökningar är Finland ett av världens minst sköra länder. Denna styrka härstammar från medborgarna, människorna och från hur vi har agerat sinsemellan. Var och en bör hållas delaktiv. Detta är samhällsfred.

Klimatförändringen är vår gemensamma fiende och för att bekämpa den bör vi agera tillsammans. Vi bör ta tag i detta genast. Finland har mycket att erbjuda inom detta arbete.

Varför borde en ålänning rösta på dig?

Jag har väglett Finland säkert i den allt föränderliga internationella situationen. Jag är redo att även i framtiden ägna mig åt presidentarbetet och hela landets ärenden. Jag jobbar aktivt för fred.

Besöker du Åland under kampanjen?

Tyvärr inte. Jag besökte Åland senast i november.

Varför inte?

Kampanjtiden är begränsad och det var tyvärr omöjligt att arrangera besöket in i tidtabellen.

Kommer du stöda Ålands arbete för en allt mer utvecklad och utvidgad självstyrelse?

Den nya självstyrelselagen är under förberedelse.  Målet är att Ålands lagting och Finlands riksdag godkänner självstyrelselagen, så att den tas i bruk år 2020.

Efter att den parlamentariska kommittén, ledd av president Halonen gav sitt slutbetänkande, grundades en ny arbetsgrupp för fortsättningsarbete. Arbetet är ännu av väsentliga delar halvfärdigt. Jag hoppas att arbetet slutförs nu på våren