Nyheter

Tomt för Steinerskola bordlagd

Det blev inget beslut om tomt för Steinerskola i går. Stadsstyrelsen bordlade ärendet för att ytterligare diskutera planerna med föreningen...

Nytt avtal om Kvinnofridslinje

Fortsatt information om Kvinnofridslinjen är viktig så att möjligheten att ringa stödtelefonen blir vedertagen för kvinnor som utsatts för våld i...

Lång kö till omsorgsboende

Ett 20-tal personer väntar på att få en plats för boende med service inom specialomsorgen. Det gäller dels ungdomar som ska flytta hemifrån och dels...

Vägplan för kortrutt Åva-Jurmo

Vägplanen för den nya kortrutten mellan Åva och Jurmo i Brändö ska nu ställas ut. Det har landskapsregeringen beslutat. Det blir nya färjefästen på...

Bön eller välsignelse för partnerskap

Vad kan den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sträcka sig till när det handlar om registrerade partnerskapsförhållanden? Kan man tänka sig att...

Färre vägbyggen i år

Den nya landsvägen mellan Hullby och Haraldsby i Saltvik börjar byggas i höst. Annars är det kraftiga nedskärningar i landskapets vägbyggande i år...

Färre fall av rattfylleri<br>men även färre blåsprov

Antalet rattfyllerister som grips på Åland har minskat, men samtidigt gör polisen färre blåsprover. 2007 gjorde polisen närmare 28.000 alkoholtester...

Dåligt säkerhetskunnande<br>hos Cinderellas personal

Det finns brister i nödsituationsberedskapen på Viking Lines Cinderella. Bland annat vet 60 procent av de anställda inte att en livboj ska kastas ut...

Sidor