Nyheter

Itiden kan bli eget fastighetsbolag

Att avskilja kontorskomplexet Itiden ur Ålands industrihus AB och omvandla det till ett eget fastighetsbolag. Det är ett spår som styrelsen i Ålands...

Saltvik satsar på nya bostäder

Att öka inflyttningen genom nya bostadsområden och att bygga ut social service efter det ökande behovet. Det är de stora frågorna för Saltvik under...

Ålandskontoret i Stockholm flyttar

Ålandskontoret i Stockholm flyttar den 25 oktober från sina nuvarande lokaler på Riddargatan till nya i Stockholms länsstyrelses hus på...

1.453 har förtidsröstat

I går passade 285 personer på att på Posten förtidsrösta i lagtings- och kommunalvalet. Efter sex dagars förtidsröstande har totalt 1.453 väljare...

Bättre än väntat för Varuboden

Varuboden går bättre än väntat. Matbutiken öppnade i juni i Möckelö och inför starten var målet att ha en marknadsandel av den åländska...

Kvinnolönerna fortfarande lägre

Drygt 500 euro mer i månaden! Det har männen i det landsbaserade åländska näringslivet jämfört med kvinnolönerna. Enligt uppgifter från ÅSUB var...

Brunnsvatten kan göra dig sjuk

I 20 procent av Ålands brunnar finns för höga halter av hälsofarliga ämnen som bland annat fluorid, radon och bakterier. Det kan öka risken för...

Ny facklig strid om skärgårdsfärjorna

Nu är det åter dags för strid om skeppsbefälens löner på landskapsfärjorna. Finlands skeppsbefälsförbund har sagt upp det avtal som i somras skapade...

Sidor