• Arkitekt Micko Koskinen har gjort en skiss på hur en eventuell utbyggnad av KHS kan se ut.
Tomas Blomberg, ordförande i kommunstyrelsen i Hammarland
Tomas Blomberg, ordförande i kommunstyrelsen i Hammarland (längre version från Åland idag)
Publicerad: torsdag, 14 mars, 2019 - 14:31, uppdaterad: torsdag, 14 mars, 2019 - 17:17

Verkställighetsförbud avslås i SÅHD-mål

Förvaltningsdomstolen avslår ett av Hammarlands försök att stoppa Södra Ålands högstadiedistrikts budget.

Förvaltningsdomstolen anser inte att budgeten medför att något rättsligt intresse äventyras och man betonar även att utbyggnaden av Kyrkby högstadium inte är slutgiltigt bestämd. Däremot ska domstolen först i ett senare skede bedöma om SÅHD-budgeten bör upphävas.

Som Ålands Radio tidigare rapporterade om har Hammarlands kommunstyrelse för två veckor sedan yrkat på upphävande av och ett verkställighetsförbud för Södra Ålands högstadiedistrikts budget, på grunden att ”beslutet tagits i oriktig ordning och att kommunförbundet överskridit sina befogenheter”. Den bakomliggande orsaken till att Hammarland har vänt sig till Ålands förvaltningsdomstol, är kommunens missnöje med de höga kostnaderna för den planerade utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola, samt det planerade specialfritidshemmets placering.

 

Fler Nyheter

Nu projekteras besökscentret i Bomarsund

Tony Asumaa och Viveka Löndahl berättar mer:
Idag blev det klart att landskapsregeringen upphandlar projekteringen till besökscentret i Bomarsund. Enligt kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa kommer det att byggas av landskapets fastighetsverk som kommer att agera hyresvärd gentemot landskapets kulturbyrå.

Vägarbeten i stan

Det är olika grävningsarbeten i Mariehamn som gör att framkomligheten är begränsad på vissa gator. Under den här veckan är Köpmansgatan delvis...

Fibernätet nere i Åva och Jurmo imorgon

På grund av omdragning av fiberkabel kommer Brändö-Kumlinge fibernät att ligga nere i Åva och Jurmo imorgon onsdag 27 mars från cirka kl 07.00 till och med torsdag 28 mars cirka kl 20.00.

Pectus permitterar personal

Anders Winkelmann intervjuas av Felix Quarnström:
Företaget Pectus permitterar sju av sina anställda. Anledningen är enligt partnern Anders Winkelmann att man förlorat en av sina stora kunder.

Isen på Slemmern har gått

Ett säkert vårtecken i Mariehamn är att isen på Slemmern gått. Det skedde igår kl 18.15.

Lägre vinst för ÅTT

Ålands-Tidnings tryckeri Ab (ÅTT) gjorde en vinst efter skatt på drygt 900.000 euro under 2018. Året innan var vinsten just över en miljon euro, skriver Ålandstidningen.

Hovrätten sänkte ersättning till misshandlad kvinna

Hovrätten sänkte ersättningen till en misshandlad kvinna från 15.000 euro till 10.000 euro i förlorade arbetsinkomster.

Viktigt att röjning i skogen lyckas

Hans Källmyr och Per Hazell
Ett välfungerande samarbete mellan aktörer är viktigt för att minimera skadorna efter stormen Alfrida, det menar Hans Källmyr, skogsskadesamordnare vid svenska skogsstyrelsen.

Hovrätten ändrar beslut om ombud

Hovrätten i Åbo häver tingsrättens beslut om att juristen Jyrki Kiianlinna inte får vara rättegångsombud eller biträde vid Ålands tingsrätt.