• Vass kan vara en alternativ föda då torkan gör att det blir mindre skördar och därmed mindre mat till djuren.
Kerstin Lundberg intervjuas av Lukas Jacobson.
Vassfrågan ställs av hästägaren Catrin Schönberg (från Åland i dag)
Kerstin Lundberg intervjuas av Lukas Jacobson (lång version från Åland idag)
Publicerad: torsdag, 12 juli, 2018 - 16:48, uppdaterad: måndag, 16 juli, 2018 - 10:52

Vassen som alternativ föda

Vassen kan vara en alternativ föda för hästarna. Hästägaren Catrin Schönberg funderar om man kan ta vassen till hjälp då torkan ger mindre skördar och har ställt frågan till Ålands Hushållningssällskap.

- Om man läser i litteraturen så skrivs det att i ungt stadium så betas det gärna vass både av nötkreatur och hästar. Så frågan är hur långt det kommit nu, om det har blivit mycket strå i det hela, säger Kerstin Lundberg på Ålands Hushållningssällskap.

Lundberg menar att hästar till en början kan vara skeptiska till vassen i början men att de vänjer sig. Men Schönberg säger också att hon kommer få det slutgiltiga svaret om det fungerar i nästa vecka.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.