Publicerad: torsdag, 29 oktober, 2020 - 21:13Uppdaterad: onsdag, 11 november, 2020 - 10:48
  • Näringsminister Fredrik Karlström, lantrådet Veronica Thörnroos och finansminister Torbjörn Eliasson gästade Åland idag med anledning av landskapsregeringens budgetförslag.
  • Infrastrukturminister Christian Wikström och utvecklingsminister Alfons Röblom.
  • Katrin Sjögren och Camilla Gunell.

Vårdöbro dammas av i budgetförslag 2021

Pengarna tar slut före årsskiftet och landskapet måste låna upp till 77 miljoner euro för att klara nästa år. Det framgår av landskapsregeringens budgetförslag för 2021, som blev offentligt i dag.

Budgeten har ett minus på 20 miljoner euro, att jämföras med 2019 års minus på 10 miljoner euro.

Ingen Föglötunnel utlovas än, men en ny Vårdöbro blir aktuell igen. Tunnelprojektet ska utredas och bron över Prästösund i Vårdö utreds under 2021 för 400.000 euro.

Kommunerna ska lockas till frivillig samgång, samtidigt som man utarbetar en lag för kriskommuner där kommuner kan tvingas gå samman. 35 miljoner budgeteras i landskapsandelar till kommunerna.

Kollektivtrafiken ska upphandlas enligt nya trafiklösningssystem och bli miljövänligare.

ÅHS får en budget på knappt 101 miljoner euro . Det är ett ökat budgeterat underskott med 5,7 miljoner euro jämfört med årets budget. En betydande orsak till underskottet är avtalsenlig löneökning, men också den vårdskuld som orsakats på grund av coronapandemin.

Det är ännu inte klart hurdana särskilda bidrag landskapet kan få från staten och EU med anledning av coronarelaterade förluster.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »