• Jenny Ray. Foto: Tomas Tornefjell.
Jenny Ray och Tony Asumaa intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: måndag, 15 april, 2019 - 19:03, uppdaterad: tisdag, 16 april, 2019 - 09:03

Ungdomar rör sig för lite

Många av de yngre skoleleverna på Åland rör sig mer än normen på 60 minuter per dag. Högstadieeleverna rör sig däremot för lite. Det visar rapporten från 2018-års LIIU-studie Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland. Jyväskylä universitets hälsofrämjande forskningscenter har samlat in informationen och Jenny Ray har sammanställt rapporten som är baserad på svar från drygt 380 elever på Åland, dock inga från Mariehamn. Att ingen av stadens skolor har deltagit i undersökningen väckte en del frågor under måndagens presentation för anställda inom utbildningssektorn. Stadens skoldirekör Kjell Nilsson svarade att man väljer bort vissa undersökningar eftersom de tar så mycket tid från det ordinarie skolarbetet.

-Det är synd att stadens skolor inte är med eftersom det snedvrider resultatet, till exempel avseende hur många åländska elever som går eller cyklar till skolan. Det säger utbildningsminister Tony Asumaa.

Fler Nyheter

Hammarudda är landets mest miljövänliga gård

Pristagare Tage Eriksson:
Världsnaturfonden WWF utnämner de åländska jordbrukarna Tage och Ulla Eriksson till Finlands mest miljövänliga jordbrukare.

Tufft 2018 för Smartpark

Vd Mattias Eriksson berättar om det tuffa året och förhoppningarna framöver:
Smartpark hade ifjol svårt att locka besökare till parken i Eckerö. Smartpark som i vanliga fall strävar efter ett besökarantal på 10 000, kom förra året endast upp i 8 500 besökare vilket ledde till en förlust för företaget.

Centern vill se eldrivna passagerarbåtar

Centern vill modernisera skärgårdstrafiken och ha en förbättrad tillgänglighet till skärgården, det skriver man i ett pressmeddelande. Nu vill man bland annat se ett försöksprojekt med eldrivna snabbgående passagerarbåtar.

Nu finns elektroniska Ålex redo för användning

Lagberedningschef Hans Selander berättar mer:
Nu har landskapet givit ut den elektroniska versionen av Ålands lagbok, Ålex. Lagberedningschefen Hans Selander berättar att man har arbetat med detta i ungefär tre års tid.

Nya förordanden inom Borgå stift på Åland

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor under perioden 08-28 juni 2019 i Mariehamns församling.

Kostnaderna för Kickoff 2019 uppgår till 22 000 euro

Under Ålands landskapsregerings sammanträde den 7 juni 2019 beslöt man att godkänna öppna högskolans offert angående seminariet Kickoff 2019.

LR avslår fastighetsreklamation

En fastighetsägare vill reklamera sitt husköp men landskapsregeringen väljer nu att lägga ner ärendet.

Dagsböter och körförbud för fortkörning

En kvinna dömdes i tingsrätten för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Skissritningarna för Prästkragen daghem godkända

Kommunfullmäktige i Saltvik har godkänt skissritningarna för en tillbyggnad av Prästkragen daghem.