Publicerad: torsdag, 10 oktober, 2019 - 16:05Uppdaterad: fredag, 11 oktober, 2019 - 10:09
  • Efterlyses: mötesplatser utan alkohol. Det framgår ur en rapport som ÅSUB gjort. Foto Nina Eriksen.
  • Sanna Roos, utredare vid ÅSUB. Foto: Tomas Tornefjell.

Unga efterfrågar mötesplatser utan alkohol

Ungdomar på Åland efterfrågar en gemensam plats för umgänge som möjliggör nya kontakter och bekantskaper mellan unga vuxna från hela Åland med möjligheten att välja bort alkohol.

Det framgår av den åländska delen i Nordiska ministerrådets projekt Nabo – ungas sociala inkludering i Norden. Syftet är att samla in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. Det åländska materialet har samlats in och sammanställts av Sanna Roos vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) under våren 2019.

- De intervjuade lyfter även fram sådant som att viktiga beslut inom kommunen är svåra att påverka och att också de som inte har möjlighet eller intresse att satsa på en karriär som idrottare behöver organiserade gruppaktiviteter. Det säger utredare Sanna Roos.