Publicerad: tisdag, 10 december, 2019 - 16:57Uppdaterad: tisdag, 10 december, 2019 - 17:30
  • Nu finns turlistorna för nästa år. Arkivbild.

Turlistorna finns på nätet

Nu finns turlistorna för skärgårdstrafiken för 2020 att tillgå.

Turlistorna för skärgårdsfärjorna 2020 ligger on-line. Den tryckta broschyren levereras preliminärt 19-20 december 2019, därefter påbörjas en 3-dagars distribution till alla hushåll i Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och Föglö.
Färjturlistorna kan även hämtas från skärgårdsfärjorna och från Ålandstrafikens kontor.

Även "Landsortsbussarnas turlistor 2020" finns on-line på Ålandstrafikens hemsida. Det går att hämta ett exemplar runt den 10 januari 2020, då leverans av den tryckta bussturlistan är beräknad. Hushåll på landsbygden och i skärgården får bussturlistan hem i postlådan under vecka 3.
Om någon behöver få sin linje till pappers tidigare så kan man gå till kontoret på Styrmansgatan 1 och få ett utskrivet exemplar för enskild linje.