Traktorbilar godkändes med knapp majoritet:
Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 17:08

Traktorbilar godkändes med knapp majoritet

Med en rösts majoritet omfattades regeringens lagförslag om att 15-åringar ska få ta körkort för traktorbilar. Debatten som föregick röstningen avspeglade lagtingets oenighet i frågan.

Ledamot Harry Jansson (C) ansåg att de nya bilarna skulle innebära mer risk än trygghet, speciellt för övriga trafikanter, och att 15-åringar inte bör anses vara ansvariga nog för att framföra så tunga fordon.
Vice talman Veronica Thörnroos (C) var inte emot traktorbilarna i sak, men menar att reglerna kring vem som får köra i sådana avseenden som ålder och mängd passagerare borde vara striktare, samtidigt som kravet på att bilarna måste vara tillverkade efter 2015 innebär att ärendet blir en klassfråga.
Ledamot Göte Winé (S) menade å sin sida att lagen trots allt möjliggör för fler att få ett säkrare fordon och lära sig hantera fullstora bilar, och att argumentet om en klassfråga inte är rimligt eftersom moppebilar inte är mycket billigare än riktiga bilar.
 

Fler Nyheter

Oförändrad inkomstskatt i Mariehamn

Inkomstskatten i Mariehamn förblir oförändrad på 17,25% under nästa år. Det beslutades i stadsfullmäktige under gårdagen.

Nytt farledsförslag för elhybridfärja

Landskapsregeringens förslag om en nybyggnad av en 1200 meter lång farled som ett led i projektet västra Föglö delges nu allmänheten.

Mopeder och bilar körs på motionsspåret i Jomala

Stefan Mattsson intervjuas:
Många ungdomar kör med mopeder och även bilar på motionsspåret i Jomala. Brukandet av fordon på spåret gör att det lämnar en del sladdspår och gör upplevelsen mindre trevlig för motionärer.

Rinne och Löfven diskuterade potentiell Östersjökonferens

Finlands statsminister Antti Rinne har gjort ett traditionellt besök till Sverige i början av statsministerperioden. Rinne valde dock att avvika från en långvarig tradition genom att avlägga sitt första utlandsbesök till Estland under den senaste helgen.

Logotypen för Åland-100 presenterades

Annika Zetterqvist och Stefan Aspberg intervjuas av Rasmus Lindqvist
Landskapsregeringen har presenterat logotypen för Ålands självtyrelses hundraårsjubileum år 2021 - 2022.

Landskapsandelarna ändras inför kommunreformen

Finansminister Mats Perämaa berättar om vad förslaget skulle innebära:
Landskapsregeringen har begärt in utlåtanden på ett förslag som skulle göra ändringar i landskapsandelssystemet inför kommunsammanslagningen.

Konsumentpriserna steg med 1 procent i maj

Inflationstakten ökade med 1 procent i maj, jämfört med samma månad 2018. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås konsumentprisindex.

Revisionen av självstyrelselagen fortsätter - kommitté utsedd

Ordförande Katrin Sjögren om vägen framåt mot en ny självstyrelselag:
Det mångåriga arbetet med revisionen av självstyrelselagen fortsätter. Det här efter att landskapsregeringen beslöt tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska sammanföra lagtingsgrupperna och de politiska partierna i arbetet med självstyrelserevisionen.

Segelbåt på grund vid Björkör

Ålands sjöräddningssällskap kallades vid tvåtiden i natt till Björkör i Föglö, där en segelbåt från en svensk uthyrningsfirma stod på grund.