Publicerad: söndag, 27 oktober, 2019 - 09:15Uppdaterad: söndag, 27 oktober, 2019 - 09:15
  • Trafikolyckorna minskade enligt statistik från Ömsen. Foto Ida Jansson

Trafikolyckorna minskade

Trafikolyckorna minskade i antal under det tredje kvartalet det här året jämfört med samma period förra året. Under perioden juli-september skedde 295 trafikolyckor enligt statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Ifjol var det 409 stycken under samma period. Av dom var det 17 olyckor som resulterade i personskador, ifjol var det 26 stycken där någon person blev skadad.
Antalet olyckor med hjortdjur minskade också något under det tredje kvartalet 2019 och var 49 st, jämfört med det tredje kvartalet 2018 då det var 72 st. Hittills det här året har det skett 1.038 trafikolyckor och det är knappt 100 färre än under samma period förra året.
Det material som ligger till huvudsaklig grund för statistiken från Åsub har erhållits från Ömsen. Därför finns enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos just Ömsen. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning.