• Nils Torvalds är den presidentkandidat som talar för medlemskap i Nato. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer
Presidentkandidat Nils Torvalds intervjuas av Hasse Persson-Bru
Publicerad: onsdag, 17 januari, 2018 - 05:44, uppdaterad: onsdag, 17 januari, 2018 - 06:15

Torvalds främsta Natoförespråkaren

Presidentvalets främsta Natoförespråkare är Svenska Folkpartiets kandidat Nils Torvalds.

Han menar att de andra kandidaterna lever kvar i Vänskaps,- samarbets- och biståndspakten som Finland ingick med Sovjetunionen 1948 och som sades upp av Finland 1991.

- I mina motkandidaters huvuden finns den virtuella VSB-pakten kvar. I Nato-diskussionen tittar de först på verkligheten ur Moskvas synvinkel och sedan ur ett finländskt perspektiv och jag tycker det är besvärligt, säger Nils Torvalds.

Han ser också tendenser hos finländska politiker att tala över ålänningarnas huvuden i viktiga frågor.

- Det är viktigt att markera att Åland är en viktig del av landet och att vi högaktar självstyrelsen.

Nils Torvalds besöker Åland två dagar före presidentvalet. I måndags hade vi en intervju med De grönas Pekka Haavisto och senare idag hör ni den socialdemokratiska kandidaten Tuula Haatainen.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.