• Åsubs forskningschef Jouko Kinnunen. Foto: Tomas Tornefjell.
Åsubs forskningschef Jouko Kinnunen (från Åland idag)
Åsubs forskningschef Jouko Kinnunen intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: torsdag, 20 februari, 2020 - 07:21, uppdaterad: torsdag, 20 februari, 2020 - 17:09

Tillväxtens nya villkor

Hur påverkas Åland av megatrender som den tekniska utvecklingen, klimatförändringen, befolkningstrender samt en omfördelning av ekonomisk makt från det nordvästra till det sydöstra halvklotet?

Den frågan stod nyligen i centrum under ett lunchseminarium om tillväxtens nya villkor som arrangerades av Ålands fredsinstitut. Jouko Kinnunen, som är forskningschef vid Åsub, höll ett föredrag utifrån deras nyligen publicerade tillväxtstudie och enligt honom innebär trenderna både hot och möjligheter för det åländska näringslivet. Under sitt fördrag nämnde han även vikten av att kunna rektytera arbetskraft och att man behöver bredda sin rekryteringsbas till andra områden än till exempel Sverige och Baltikum. Åsubs studie visar att klimatförändringen väntas få både direkta och indirekta effekter på Ålands långsiktiga tillväxtförutsättningar. De direkta effekterna består bland annat av förändrade förutsättningar för primärnäringarna på grund av en högre årsmedeltemperatur, ett fuktigare klimat samt lägre salthalt och högre temperaturer i Östersjön. De indirekta effekterna består i första hand av hårdare krav på hållbarhet och klimatanpassning från både konsumenter, myndigheter och andra intressenter.

Fler Nyheter

Eld spred sig i Hammarland

Vid 12.40 i dag söndag kom ett larm om en pågående markbrand i Hammarland.

Ingen Postrodd i juni

Postrotekommittén har beslutat att det inte blir någon Postrodd i juni som det var planerat.

Ytterligare en smittad med covid-19

Ytterligare en person har konstaterats ha smittats av coronaviruset på Åland.

Nummer till stödtelefoner

Nedan hittar du telefonnummer till olika kristelefoner sammanställda av landskapsregeringens ledningscentral:

Svenska UD förlänger reseavrådan

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Svenska utrikesdepartementet, UD, förlänger restriktionerna för att lämna landet från maj till juni.

Antalet inresande till Åland konstant

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Det kommer varje dygn mellan 15 och 40 personer till Åland med flyg och fartyg.

Nummer till stödtelefoner

Nedan hittar du nummer till olika kristelefoner sammanställda av landskapsregeringens ledningscentral:

Utkomststöd även till egenföretagare

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Snart kan även egna företagare ha rätt till arbetsmarknadsstöd, på samma villkor som en anställd som blir permitterad.

Presskonferens, fredag 3/4

Fredagens presskonferens i sin helhet:
Landskapsregeringens presskonferens om coronaläget sändes direkt i Ålandskanalen under fredagen.