Publicerad: söndag, 1 december, 2019 - 15:29Uppdaterad: söndag, 1 december, 2019 - 16:19
  • Brevet undertecknades av Katrin Sjögren och Camilla Gunell och skickades även till statsminister Antti Rinne. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Temporär höjning duger inte

Tjänstemän på finansministeriet har uttryckt att höjningen av avräkningsgrunden till 0,47 procent kunde vara temporär eftersom de anser att om det nya förslaget till vård- och landskapsreform kan ändra förutsättningarna för avräkningen.

Landskapsregeringen påpekar i ett brev till finansminister Mika Lintilä och Ålandsministern Anna-Maja Henriksson att en temporär höjning inte kan accepteras från åländsk sida.

LR anser att den planerade höjningen från 0,45 procent till 0,47 är tillräckligt mycket för att det ska finnas utrymme om vård-och landskapsreformen påverkar Ålands ekonomi genom avräkningsgrunderna. Den finska regeringen jobbar med ett nytt förslag till vård-och landskapsreform och den är tänkt att träda i kraft 2024.

I brevet frågar LR efter ett utkast till proposition där avräkningsgrunden ändras och som lagtinget kan ta ställning till.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »