• Stadsstyrelsen går vidare i processen med Pommerndockan trots besvär. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: fredag, 11 augusti, 2017 - 07:08, uppdaterad: fredag, 11 augusti, 2017 - 09:08

Tecknar Pommern-avtal trots besvär

Mariehamns stadsstyrelse beslutade igår att stadsledningen ska teckna avtal med entreprenören som ska bygga Pommerns torrdocka – trots besvär.

Det var socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström reserverades sig mot beslutet, något som enligt stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson, moderat, inte kommer att påverka ärendet.

- Att Sara och Kalle reserverade sig, ändrar inte inget i Pommernärendet, säger han.

Anbudet antogs i maj med förbehåll att stadsfullmäktige ska godkänna ett tilläggsanslag på 250.000 euro till projektet. Privatpersonen Jerker Örjans, samt stadspolitikern Conny Nylund, obunden samling, besvärade sig då mot beslutet om tilläggsanslag.

Stadsstyrelsen går nu alltså vidare i ärendet trots två liggande besvär hos förvaltningsdomstolen. Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslog inför stadsstyrelsens torsdagsmöte att avtal ska tecknas, trots de obehandlade besvären.

Stadsledningen, som berett ärendet, bedömer att besvären saknar möjligheter till att gå igenom och anser att det finns lagliga förutsättningar att skriva under avtal med anbudsgivaren.

Dessutom påpekas att en försening av projektet kan leda till att upphandlingen måste göras om och att Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum tingas göra om sina kalkyler.

 

Fler Nyheter

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.