• Landskapsregeringen antog ett tandvårdsprogram i dag. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Socialminister Wille Valve, moderat, intervjuas av Owe Sjöblom:
Socialminister Wille Valve, moderat, intervjuas av Owe Sjöblom (lång version från Åland idag)
Publicerad: torsdag, 8 november, 2018 - 14:43, uppdaterad: torsdag, 8 november, 2018 - 17:14

Tandvårdsprogram antogs

I dag antog landskapsregeringen ett tandvårdsprogram som innehåller åtgärder för att förbättra mun- och tandhälsa på Åland under den kommande åren.

- Vi har en del konkreta åtgärder som träder i kraft här och nu och det är att de prioriterade grupperna förs in under högkostnadsskyddet, säger socialminister Wille Valve, moderat.

De prioriterade grupperna består av personer som har en betalningsförbindelse från socialen eller är drabbade av en sjukdom som gör att extra omsorg för tandvården är nödvändig.

I programmet finns ytterligare åtgärder som sker under nästa år och senare, till exempel ska bastandvården i skärgården förbättras i och med införskaffandet av en tandvårdsbil, personer som är fyllda 75 år erbjuds en begränsad tandvårdssedel och den förebyggande tandvården ska förbättras.

Fler Nyheter

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.

ÅAB och S-banken samarbetar kring fonder

Ålandsbanken inleder ett samarbete med företaget FIM som förvaltar S-Bankens fonder. Som ett led i samarbetet fusionerar man bland annat fonderna FIM Global och Ålandsbanken premium 100.