Publicerad: måndag, 20 juni, 2011 - 09:49, uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Talmannen hördes om sexbrott

Över hälften av de sexualbrott som den åländska polisen utreder har inträffat på någon av kryssningsfärjorna. Just nu utreds tre våldtäkter som skett bara under den senaste månaden. Olikheterna i den svenska och finska strafflagstiftningen om sexualbrott kan leda till oskäliga konsekvenser i rättstillämpningen. Det här framhöll lagtingets talman Roger Nordlund när han i fredags tillsammans med biträdande lagtingsdirektör Marine Holm-Johansson, hördes i riksdagens grundlagsutskott. Lagtinget har i en unik motion till riksdagen begärt en översyn av den finländska sexualbrottslagstiftningen. Från åländsk sida menar man att den nu gällande lagstiftningen inte stämmer överens med den allmänna synen på sexualbrott.

Fler Nyheter

ÅSS på pallen i SM

Staffan Lindberg om promenadsegern:
ÅSS hade två lag på prispallen när öppna svenska mästerskapen i J/70 seglades i Karlstad i helgen.

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.