• Komplicerat, säger vd David Karlsson om det verkliga flödet av el. Foto: Eva Ringbom-Fonsell
David Karlsson intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 06:15, uppdaterad: fredag, 13 oktober, 2017 - 09:31

Svårt avgöra hur grön elen är

Det är i princip lätt att byta till grön el, men svårt att veta vad man egentligen köper eftersom affären görs via så kallade ursprungsgarantier.

 Enligt David Karlsson, vd på Ålands Elandelslag som är ett av dom lokala elbolagen, är elen lagstiftningsmässigt grön vid köp av ursprungsgarantier medan det fysiska flödet av elenergi som kommer till kunden kan se annorlunda ut.

-Det hela är komplicerat och ganska vilseledande. Det finns två parallella sätt att se på det, ett fysiskt och ett statistiskt. Det statistiska sättet bygger på köp av ursprungsgarantier och bygger på EU-lagstiftning hur elens ursprung ska presenteras. Det fysiska sättet att se på frågan är det verkliga flödet av el och där är Åland faktiskt redan till 95 procent fossilfritt fysiskt sett, säger David Karlsson.

Han säger att intresset bland kunderna att byta till grön el är relativt litet, just nu handlar det om några tiotal kunder.

Hör mer om det här i Åland idag.

Fler Nyheter

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.